Direct naar content

Aanmelden

Jouw vraag voorleggen bij het Yeph Expertiseteam, met toestemming van jongere en/of ouders:

Aanmelden voor opname op een groep, met toestemming van jongere en/of ouders:

Geen toestemming? Anoniem sparren kan altijd. Bel, mail of neem contact op via de website.

Het aanmeldproces bij Yeph

 • Het eerste contact met Yeph is laagdrempelig. Jongeren, ouders en hulpverleners kunnen bellen voor advies. Dit kan ook anoniem. Het Expertiseteam pakt de vragen op.

 • Gaan we nader kennismaken en samen aan de slag, dan hebben wij basisgegevens nodig en moet er toestemming zijn van jongere (12+) en ouders.

   

  We gebruiken hiervoor het korte startformulier. Het formulier wordt ingevuld door een verwijzer. Dit is iemand van het wijkteam of een gecertificeerde instelling (SAVE, de William Schrikker Stichting of het Leger des Heils).

   

  Op basis van het startformulier kunnen wij informatie veilig opslaan in een cliëntdossier. Het Expertiseteam kan over de aanmelding overleggen met collega’s van de drie organisaties: Youké, Pluryn of ‘s Heeren Loo.

 • Toestemming van jongere (12+) en ouders is wettelijk verplicht. Je leest hier meer over in de wegwijzer ‘Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp‘.

   

  De verwijzer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van jongere en/of ouders, voordat gegevens met ons worden gedeeld.

 • Samen kunnen we besluiten dat opname op een groep passend is. Afhankelijk van de vraag, wordt de jongere aangemeld bij Youké, Pluryn of ‘s Heeren Loo. Er zijn dan meer gegevens nodig dan bij de aanmelding voor consultatie en advies bij Yeph.

   

  Hiervoor gebruiken wij een uitgebreid aanmeldformulier. Aanvullend daarop kunnen nog extra gegevens of handtekeningen nodig zijn, bijvoorbeeld voor het regelen van onderwijs.

   

  Het Expertiseteam begeleidt het aanmeldproces.

 • Voor consultatie en advies van het Expertiseteam is geen verwijzing nodig. Ook kortdurende inzet, coaching of begeleiding door collega’s uit het Expertiseteam kan zonder verwijzing.

   

  Voor alle andere vormen van behandeling door Yeph is wel een verwijzing nodig. Het berichtenverkeer loopt via Pluryn als penvoerder van Yeph. Een lokaal team kan Pluryn een toewijzingsbericht sturen (JW 301) of Pluryn kan de gemeente een Verzoek om toewijzing Jeugdhulp sturen (JW315) op basis van een verwijzing naar ‘Essentiële Functies’ door huisarts, jeugdarts, medisch specialist of op basis van gerechtelijk besluit of bepaling jeugdhulp.

   

  We maken gebruik van één aspecifiek product, zonder productcode, omvang of einddatum. Dit is productcategorie 43: essentiële functies.

 • Voor de JeugdzorgPlus wijkt het aanmeldproces af van de andere groepen. Een plaatsing in de JeugdzorgPlus kan uitsluitend op basis van een (spoed)machtiging Gesloten Jeugdzorg. Deze machtiging kan bij de kinderrechter worden aangevraagd. Dit gaat via een een gecertificeerde instelling, zoals SAVE, de William Schrikker Stichting of het Leger des Heils.

   

  We willen zorgvuldig met elkaar afwegen of een gesloten plaatsing passend is. Het Expertiseteam heeft goed zicht op mogelijk alternatieve hulp. Daarom is het belangrijk dat dit team betrokken is, voordat een machtiging Gesloten Jeugdzorg wordt aangevraagd.

   

  Is er eenmaal een machtiging Gesloten Jeugdzorg, dan ondersteunt het Plaatsings-Coördinatiepunt van de regio Noord-West de plaatsing.

 • De jongere is in zorg bij Youké, Pluryn of ‘s Heeren Loo. Het contact met ouders en andere betrokken hulpverleners loopt via de groep en de behandelaar.

   

  Het Expertiseteam blijft op de achtergrond betrokken. Wij volgen of het lukt om goede zorg te organiseren en ondersteunen bij eventuele knelpunten.

Het eerste contact met Yeph is laagdrempelig. Jongeren, ouders en hulpverleners kunnen bellen voor advies. Dit kan ook anoniem. Het Expertiseteam pakt de vragen op.