Direct naar content

Een jongere aanmelden bij Yeph

Aanmelden

Je bent op zoek naar hulp en wilt een kind/gezin aanmelden bij Yeph. Daarvoor kun je terecht bij het Yeph Expertiseteam. Je kunt dit team ook bellen zonder aanmelding, bijvoorbeeld om anoniem over een vraag te sparren. Bel of mail gerust of vul het contactformulier in, zonder persoonsgegevens over het gezin te delen.

Heb je toestemming van jongere en/of ouders om gegevens met ons te delen en wil je direct aanmelden voor hulp? Gebruik dan het formulier hieronder. Een collega van het Yeph Expertiseteam neemt dan snel contact met je op. Samen verkennen we welke hulp aansluit. Kiezen we voor een behandeling of opname in één van de groepen, dan volgt een traject van kennismaking en zijn vaak aanvullende aanmeldgegevens nodig.

Het aanmeldproces bij Yeph

 • Het eerste contact met Yeph is laagdrempelig. Jongeren, ouders en hulpverleners kunnen bellen voor advies. Het Expertiseteam pakt de vragen op.

 • Gaan we nader kennismaken en samen aan de slag, dan hebben wij basisgegevens nodig en moet er toestemming zijn van jongere (12+) en ouders. We gebruiken hiervoor een beknopt aanmeldformulier en akkoordverklaring. Het formulier wordt ingevuld door een verwijzer. Vaak is dit iemand van het wijkteam of een gecertificeerde instelling zoals SAVE of de William Schrikker Stichting, die het gezin al goed kennen.

   

  Op basis van de aanmelding kunnen wij informatie veilig opslaan in een cliëntdossier. Het Expertiseteam kan over de aanmelding overleggen met collega’s van de drie organisaties: Youké, Pluryn of ‘s Heeren Loo.

 • Toestemming van jongere (12+) en ouders is wettelijk verplicht. Je leest hier meer over in de wegwijzer ‘Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp‘.

 • Kiezen we voor behandeling in of vanuit één van de groepen die onder Yeph vallen, dan wordt het kind aangemeld bij Youké, Pluryn of ‘s Heeren Loo. Er zijn dan meer gegevens nodig dan bij de aanmelding voor consultatie en advies bij Yeph.

   

  Het Expertiseteam kent het totale zorgaanbod en begeleidt het aanmeldproces. Welke organisatie het wordt en hoe de zorg eruit komt te zien, is afhankelijk van de vraag en beslissen we samen.

 • Voor consultatie en advies van het Expertiseteam is geen verwijzing nodig. Ook kortdurende inzet, coaching of begeleiding door collega’s uit het Expertiseteam kan zonder verwijzing.

   

  Voor alle andere vormen van behandeling door Yeph is wel een verwijzing nodig. Het berichtenverkeer loopt via Pluryn als penvoerder van Yeph. Een lokaal team kan Pluryn een toewijzingsbericht sturen (JW 301) of Pluryn kan de gemeente een Verzoek om toewijzing Jeugdhulp sturen (JW315) op basis van een verwijzing naar ‘Essentiële Functies’ door huisarts, jeugdarts, medisch specialist of op basis van gerechtelijk besluit of bepaling jeugdhulp. We maken gebruik van één aspecifiek product, zonder productcode, omvang of einddatum. Dit is productcategorie 43: essentiële functies.

 • Voor de JeugdzorgPlus wijkt het aanmeldproces af van de andere behandelgroepen. Een plaatsing in de JeugdzorgPlus kan uitsluitend op basis van een (spoed)machtiging Gesloten Jeugdzorg. Deze machtiging kan bij de kinderrechter worden aangevraagd door een gecertificeerde instelling, zoals SAVE of de William Schrikker Stichting.

   

  We willen zorgvuldig met elkaar afwegen of een gesloten plaatsing passend is. Het Expertiseteam kent alle alternatieve mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat dit team betrokken is, voordat een machtiging wordt aangevraagd.

   

  Is er eenmaal een machtiging Gesloten Jeugdzorg, dan ondersteunt het Plaatsings-Coördinatiepunt van de regio Noord-West de plaatsing.

   

 • Is de behandeling gestart dan loopt het contact met het kind, gezin, verwijzer en andere hulpverleners via de behandelaar en eventueel de groep. Met toestemming van jongere (12+) en ouders, blijft het Expertiseteam op de achtergrond betrokken. Wij volgen of het lukt om tijdig passende (vervolg)zorg te organiseren en ondersteunen bij eventuele knelpunten.

Het eerste contact met Yeph is laagdrempelig. Jongeren, ouders en hulpverleners kunnen bellen voor advies. Het Expertiseteam pakt de vragen op.