Direct naar content

Organisatie

Yeph is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo. Sinds 1 april 2020 bundelen wij binnen Yeph de hoog-specialistische zorg voor kinderen en gezinnen uit vier Utrechtse Jeugdzorgregio’s. Wij hebben de overtuiging dat de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen vraagt om duurzaam partnerschap. De samenwerking met de Utrechtse regio’s en onze verbinding binnen Yeph zijn wij aangegaan voor tenminste 9 jaar.

Yeph is geen aparte stichting. Alle Yeph-collega’s werken vanuit één van de drie Yeph-organisaties en ook al ons hulpaanbod valt onder één van deze drie organisaties.

Yeph biedt verwijzers en ketenpartners eenduidige toegang tot hoog-specialistische zorg en expertise. Binnen het samenwerkingsverband dragen wij samen verantwoordelijkheid voor tijdige, passende en integrale zorg, ook als dit heel ingewikkeld is.