Direct naar content

Organisatie

Yeph is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Sinds 1 april 2020 bundelen wij binnen Yeph de hoog-specialistische zorg voor kinderen en gezinnen uit vier Utrechtse Jeugdzorgregio’s. Wij zijn geen aparte stichting. Onze collega’s werken vanuit één van de drie Yeph-organisaties en ook onze behandelgroepen vallen onder één van deze drie organisaties.

Door de samenwerking in Yeph ontstaat voor verwijzers en ketenpartners eenduidige toegang tot hoog-specialistische zorg en expertise. Binnen het samenwerkingsverband dragen wij samen verantwoordelijkheid voor tijdige, passende en integrale zorg, ook als dit heel ingewikkeld is.

Graag stellen wij onze collega’s aan je voor.

Expertiseteam

Het Expertiseteam van Yeph werkt samen met jongeren, ouders en hulpverleners. Het team bestaat uit collega’s met heel veel ervaring in de hulp aan kinderen en gezinnen met complexe problemen. Meer weten over wat dit team doet? Lees hier verder.

Bea Hertsenberg

Systeemtherapeut

Esther Kretz

Gedragswetenschapper

Hilde Weijts

Klinisch psycholoog

Iris Verhaart

Orthopedagoog generalist i.o.

Kees de Zwaan

Coach

Marjan Pellikaan

Systeemtherapeut

Sandra Kamphuis

Gedragswetenschapper

Samantha van Beekhoven

Regiocoördinator Utrecht-West en Lekstroom

Pierre Klaasing

Regiocoördinator Utrecht-Stad en Zuid-Oost Utrecht

Management en ondersteuning

Saskia Peerenboom

Manager

Heidi Nas

Administratief ondersteuner

Karen Eikelboom

Administratief ondersteuner

Adviseurs cliëntperspectief

Zowel Yeph als de vier Utrechtse jeugdregio’s werken nauw samen met ervaringsdeskundige, onafhankelijke adviseurs vanuit het perspectief van jongeren en ouders/vertegenwoordigers. Zij hebben een toetsende en adviserende rol in de transformatie opdracht. Vanuit het perspectief van ouders werken wij samen met Netwerk Beter Samen, onder andere in de Ervaringsacademie. Vanuit het perspectief van jongeren werken wij samen met:

Anne van der Maas

Adviseur

Jantine Roeleveld

Adviseur

Onderzoek

Promovenda Laura Veerman onderzoekt binnen het project ‘Integraal werken met risicojeugd‘ (2020-2024) vanuit de Academische Werkplaats Risicojeugd hoe een Expertiseteam in de keten optimaal kan bijdragen aan integrale zorg voor de meest kwetsbare jongeren.

Laura Veerman

Promovenda

Stuurgroep

Het samenwerkingsverband Yeph wordt aangestuurd door de directeur-bestuurders van de drie organisaties Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo, die samen de Stuurgroep Yeph vormen.

Marlies van Loon

Bestuurder Youké

Joyce van Spaandonk

Directeur Pluryn - Valkenheide

Bija Westerhof

Directeur 's Heeren Loo - Groot Emaus

Hoofden Zorg en Behandeling

Susan van der Woude

Hoofd behandeling Pluryn - Valkenheide

Jeanine Mulder

Hoofd behandeling 's Heeren Loo - Groot Emaus

Erna Roesink

Hoofd behandeling Youké - Kinabu