Direct naar content

Complexe jeugdzorg is teamsport

Over Yeph

Yeph is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen uit de regio Utrecht.  Jongeren, ouders en professionals kunnen terecht voor consultatie en advies bij het Yeph Expertiseteam en waar nodig voor behandeling in of vanuit één van onze specialistische behandelgroepen.

Onze groepen zijn te onderscheiden in:

 • driemilieus behandelgroepen
 • klinische behandelgroepen (Jeugd-GGZ)
 • gesloten behandelgroepen (JeugdzorgPlus)
 • specialistische woonvoorzieningen
 • intensief kleinschalige groepen of maatwerk

Vanuit alle groepen werken we intensief samen met het gezin en andere betrokkenen.

Ons werkgebied

Yeph helpt jongeren en gezinnen uit 16 Utrechtse gemeenten

 • De Bilt
 • Bunnik
 • Houten
 • IJsselstein
 • Lopik
 • Montfoort
 • Nieuwegein
 • Oudewater
 • De Ronde Venen
 • Stichtse Vecht
 • Utrecht
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Vijfheerenlanden
 • Wijk bij Duurstede
 • Woerden
 • Zeist
 • Complexe jeugdzorg is teamsport. Sinds kort staat die uitspraak zelfs in ons logo. Wij geloven dat het verbinden van alle ervaring, kennis en expertise nodig is om hele ingewikkelde situaties aan te pakken. Zowel vanuit het perspectief van het kind als van de ouders. En zowel vanuit het perspectief van de jeugdzorg als van de informele zorg, ervaringsdeskundigheid, het welzijn, onderwijs en veiligheid. We kijken allemaal door een andere bril en juist die diversiteit maakt ons sterk. Pas als we een gedeeld beeld hebben over wat er aan de hand is en waar we naartoe willen, kunnen we keuzes maken.

  Teamsport is belangrijk op alle niveaus. In de samenwerking met het kind en de ouders, in de samenwerking tussen collega’s en in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen.

 • Yeph staat voor passende zorg voor kinderen en hun gezin. Thuis is het uitgangspunt. Waar het kan proberen wij opname op onze groepen te voorkomen. Om die reden hebben wij een Yeph Expertiseteam.

  Het Expertiseteam heeft veel kennis en ervaring met complexe problemen. Bij nieuwe vragen sluit het team aan bij kinderen, ouders en al vertrouwde hulpverleners. Zij helpt om samen in te schatten wat het probleem is en welke mogelijkheden voor hulp er zijn. Hele ingewikkelde problemen kun je immers alleen samen oplossen.

 • Passende zorg betekent aansluiten bij de vraag: niet zwaarder, maar ook niet lichter of langer dan nodig. Als Yeph hebben wij een uitdagende ambitie. Wij streven naar zoveel mogelijk zorg in de thuissituatie, ook als dit heel ingewikkeld is. Het verplaatsen van het kind proberen wij te vermijden. Het resultaat daarvan is minder verblijf op onze groepen en geleidelijke afbouw van onze voorzieningen.

  Tegelijk vinden wij het essentieel dat er voor de meest kwetsbare jongeren goede zorg beschikbaar is. Minder verblijf op groepen lukt alleen als we problemen kunnen voorkomen en er voldoende alternatieve zorg is. Daarom zet Yeph samen met gemeenten en andere zorgaanbieders in op sterke, intensieve zorg thuis, in het netwerk of in kleinschalige voorzieningen.

Yeph in het nieuws