Direct naar content

Podcast

We krijgen regelmatig de vraag ‘Hoe hebben jullie nu precies vorm gegeven aan Yeph?’ en ‘Wat kunnen wij daarvan leren voor andere regio’s?’. Graag delen wij onze ervaringen en nemen wij je mee in de ontwikkeling van Yeph. Dat doen we als gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk: voor ons is partnerschap vanzelfsprekend en een belangrijke voorwaarde om duurzaam te ontwikkelen.

In deel 1 van deze podcastreeks staan we stil bij de visie en gezamenlijke ambitie met Yeph. In deel 2 gaan we in op de vertaling van strategie naar uitvoering. Deel 3 gaat in op de dagelijkse praktijk. Veel luisterplezier gewenst!

Aflevering 1: De missie en de strategie van Yeph. Welke ambitie ligt ten grondslag aan Yeph en waarin vonden partijen elkaar? In gesprek zijn Bija Westerhof-Hop namen de stuurgroep van Yeph en Chantal Broekhuis, wethouder jeugdzorg bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Aflevering 2: De ontwikkeling van Yeph en hoe de samenwerking binnen Yeph praktisch vorm kreeg. In gesprek zijn Saskia Peerenboom, manager Yeph en José Jeltes, projectleider namens de zestien Utrechtse Jeugdregio’s.

Aflevering 3: De ontwikkeling en dagelijkse praktijk van het Yeph Expertiseteam. In gesprek zijn Hilde Weijts, Bea Hertsenberg en Pierre Klaasing, collega’s van het Yeph Expertiseteam.

Leren en ontwikkelen

Yeph heeft kennis en ervaring op het snijvlak van jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz en licht verstandelijke beperking. Medewerkers wisselen kennis uit en vergroten deze door o.a. onderlinge werkbezoeken, leerbijeenkomsten en procesevaluaties. Vanuit cliëntperspectief werken we samen met twee adviseurs cliëntperspectief. We nemen deel aan diverse onderzoeken vanuit Academische werkplaatsen en in bewegingen zoals ‘StroomOp‘, ‘Ik laat je niet alleen‘ en het ‘Consortium kleinschaligheid‘ van de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd.

Samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd onderzoekt Yeph hoe een Expertiseteam in de keten optimaal kan bijdragen aan integrale zorg voor de meest kwetsbare jongeren. Binnen het project ‘Integraal werken met risicojeugd‘ (2020-2024) onderzoekt Laura Veerman hoe een integrale aanpak voor risicojeugd, die bestaat uit werkzame elementen op papier, zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak ook in de praktijk goed werkt. Naast Yeph is ook de gemeente betrokken. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw.