Direct naar content

Expertiseteam

Expertiseteam

Het Expertiseteam van Yeph werkt samen met jongeren, ouders en hulpverleners. Het team bestaat uit collega’s met heel veel ervaring in de hulp aan kinderen en gezinnen met complexe problemen.

Bea Hertsenberg

Gezinsbegeleider

Esther Kretz

Gedragswetenschapper

Hilde Weijts

Klinisch psycholoog

Kees de Zwaan

Coach

Marjan Pellikaan

Systeemtherapeut

Samantha van Beekhoven

Regiocoördinator Utrecht-West en Lekstroom

Pierre Klaasing

Regiocoördinator Utrecht-Stad en Zuid-Oost Utrecht

Nienke Foolen

Orthopedagoog

Management en ondersteuning

Saskia Peerenboom

Manager

Heidi Nas

Administratief ondersteuner

Adviseur cliëntperspectief

Zowel Yeph als de vier Utrechtse jeugdregio’s werken nauw samen met ervaringsdeskundige, onafhankelijke adviseurs vanuit het perspectief van jongeren en ouders/vertegenwoordigers. Zij hebben een toetsende en adviserende rol in de transformatie opdracht. Vanuit het perspectief van jongeren werken wij samen met:

Anne van der Maas

Adviseur cliëntperspectief

Onderzoek

Promovenda Laura Veerman onderzoekt binnen het project ‘Integraal werken met risicojeugd‘ (2020-2024) vanuit de Academische Werkplaats Risicojeugd hoe een Expertiseteam in de keten optimaal kan bijdragen aan integrale zorg voor de meest kwetsbare jongeren.

Laura Veerman

Promovenda

Stuurgroep

Het samenwerkingsverband Yeph wordt aangestuurd door de directeur-bestuurders van de drie organisaties Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo, die samen de Stuurgroep Yeph vormen.

Marlies van Loon

Bestuurder Youké

Joyce van Spaandonk

Directeur Pluryn - Valkenheide

Frans Kamsteeg

Directeur 's Heeren Loo - Groot Emaus

Hoofden Zorg en Behandeling

Susan van der Woude

Hoofd behandeling Pluryn - Valkenheide

Jeanine Mulder

Hoofd behandeling 's Heeren Loo - Groot Emaus

Erna Roesink

Hoofd behandeling Youké - Kinabu