Direct naar content

Privacyverklaring

Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief indient (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die inzicht geven in dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De 3 organisaties samen die Yeph uitvoeren, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op deze website. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens zijn neergelegd bij de organisatie die penvoerder is. Dit is Stichting Pluryn Groep.

Hieronder vindt u de contactgegevens.

Stichting Pluryn Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 53
6500 AB Nijmegen
T. +31 (0)88 – 779 20 00
E. privacy@pluryn.nl

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de beoogde verwerkingen. Wij delen of verkopen deze persoonsgegevens niet met of aan derden, tenzij dit nodig is vanuit wettelijke verplichtingen of wanneer u hier ons duidelijke toestemming voor heeft gegeven.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen u graag voor iedere verwerking afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

 • Contactformulier
  Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op onze website een contactformulier beschikbaar.
 • Welke gegevens vragen wij en waarom?
  We vragen om uw naam zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Daarom vragen wij om uw e-mailadres. Wilt u dat wij telefonisch contact met u opnemen, dan is het invullen van een telefoonnummer optioneel. We vragen u daarnaast een bericht te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.
  Met het invullen van het contactformulier en het verstrekken van de hierboven genoemde data, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere (commerciële) doeleinden.
 • Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?
  Door het formulier te versturen geeft u toestemming dat wij deze gegevens bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we het ingevulde contactformulier nog maximaal zes maanden voor nazorg of om latere vragen te kunnen beantwoorden.
 • Cookies
  Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van verschillende data-analyseprogramma’s. Hiervoor worden cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen geven we u de optie om zelf te bepalen welke cookies wij mogen opslaan. U kunt hierbij kiezen uit de volgende opties: Vereiste cookies Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als je de site bezoekt. Wij hebben deze cookies geanonimiseerd zodat jou privacy gewaarborgd is. Functionele cookies Deze cookies maken aanvullende functies mogelijk, zoals het onthouden van voorkeuren, het toestaan van sociale interacties en het analyseren van het gebruik om de site te kunnen optimaliseren. Voor het analyseren van de websitegegevens maken we gebruik van Google Analytics. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Afhankelijk van jouw cookie-instellingen delen wij wel of geen informatie met Google.

Wat zijn uw rechten?

 • Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens
  Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Hiervoor geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen.
 • Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
  Wanneer u met ons contact opneemt, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Dit kunt u ons telefonisch of schriftelijk laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.
 • Een klacht indienen
  Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.